Digitalt festivalpass // Digital festival pass

EVENT INFORMATION

Med Festspillenes pass får du tilgang til alle digitale arrangement under årets festival, både livesendinger og opptak.

Livesendinger kan kun sees én gang, på oppsatt sendetidspunkt. Starttid for livesendinger vil du finne på fib.no/program.

Opptakene blir tilgjengelig senest 48 timer etter livesendingene. Alle opptak vil ha mulighet for engelsk teksting og kan sees så mange ganger du ønsker til og med 23. juni. Unntaket er The American Moth, der opptaket er tilgjengelig til og med 09. juni. 

Har du spørsmål eller innspill til forbedringer? Kontakt gjerne Festspillene på billett@fib.no eller via chatten på fib.no. 

For mer informasjon om passet og hvordan du bruker det, se fib.no/digipass.
Hold deg oppdatert! Bli mottaker av festspillenes nyhetsbrev her.
Usikker på hvordan digitale sendinger fungerer? Se "Ofte stilte spørsmål" her.

All videreformidling, kopiering og nedlastning av videoinnhold er forbudt.


// ENGLISH

With the Bergen International Festival Pass, you have access to all digital events during this year's festival - both live and recorded.  

Live broadcasts can only be viewed once, at the scheduled broadcast time. See our schedule at fib.no/programme.

Recordings will be available no later than 48 hours after the live broadcasts. All recordings will have the option of English subtitles and can be viewed as many times as you wish until June 23. The exception is The American Moth which is available through June 09.

Do you have questions or suggestions for improvements? Feel free to contact the Bergen International Festival at billett@fib.no or via the chat at fib.no.

For more information about the digital pass and how to use it, visit fib.no/en/pass.
Stay updated! Become a recipient of the festival's newsletter here.
Not sure how digital broadcasts work? See "Frequently Asked Questions" here.


Any distribution, copying and downloading of video content is strictly forbidden.

festspillene
festival
digital
pass

Restrictions

Det digitale innholdet fra Festspillene er tilgjengelig i en tidsbegrenset periode. Opptak fra årets festival er tilgjengelig til og med 23. juni.

Livesendinger kan kun sees på oppsatt sendetidspunkt. Ved kjøp etter at livesendingen er overstått får man kun tilgang til opptaket.

Innholdet er til personlig og privat bruk, ikke kommersielle eller offentlige formål.
All videreformidling, kopiering og nedlastning av videoinnhold er forbudt.

// ENGLISH
Digital content from the Bergen International Festival is available for a limited time. Recordings from this year's festival are available until June 23.

Live broadcasts can only be viewed at the scheduled broadcast time. A purchase made after a live broadcast is completed gives you access to the recording.

The content is for personal and private use, not commercial or public purposes.

Any distribution, copying and downloading of video content is strictly forbidden.

Waiver

Med forbehold om endringer i starttid, dato og oppsetning.

Festspillene i Bergen kan ikke holdes ansvarlig for tekniske problemer som oppstår for brukeren som et resultat av dårlig eller manglende internettilkobling, feil, mangel eller svikt på avspillingsutstyr eller programvare eller andre forhold som forhindrer avspilling som brukeren selv råder over.

Festspillene blir gjennomført i samsvar med myndighetenes påbud og retningslinjer for trygt smittevern. Endringer kan komme på kort varsel.