Edvard Grieg Kor: Fem elementer // Edvard Grieg Kor: Five Elements (Digital)

EVENT INFORMATION

Er ikke Bergen det det ideelle stedet for en konsert basert på elemetene?

Se livesendingen 4. juni kl. 19.30.  
Opptak er tilgjengelig fra 6. juni kl. 12.00 til og med 23. juni.  

Interessert i flere billetter? Kjøp festspillenes digitale pass her og få tilgang til mer enn 20 digitale arrangement. 

Hvordan bruke  din digitale billett 

Når du har fullført kjøpet, får du tilsendt en e-post med din billett. Denne billetten gir deg tilgang til dedigitale forestillingen, både live og opptak. Ved kjøp etter at livesendinger er overstått, har du tilgang til opptaket. 

Dersom du vil se via mobiltelefon eller datamaskin, klikker du på «Se på»-knappen direkte fra billetten. 

Har du en Apple TV, kan du laste ned appen TicketCo TV. Dersom du har en SmartTV, kan du gå til ticketco.tv. I begge disse tilfellene taster du inn referansekoden du finner på billetten. 

Etter hvert som livearrangementet og opptaket blir tilgjengelige i løpet av festivalen, får du tilgang til disse på samme måte som over: Ved å klikke på «Se på»-knappen, eller ved å bruke referansekoden. 

Hold deg oppdatert! Bli mottaker av festspillenes nyhetsbrev her.  

Usikker på hvordan digitale sendinger fungerer? Se "Ofte stilte spørsmål" her. 

Har du spørsmål eller innspill til forbedringer? Kontakt gjerne Festspillene på billett@fib.no eller via chatten på fib.no. 


All videreformidling, kopiering og nedlastning av videoinnhold er forbudt.


// ENGLISH 

Can there be a place more suited than Bergen to put on a programme of music based on the elements?

Watch the live broadcast on June 4 at 7.30 PM. 

A recording is available from 12 PM on June 6 through June 23. 

Interested in more tickets? Buy the Bergen International Festival's digital pass here and get access to more than 20 digital events. 

How to use your digital ticket

Once you have completed your purchase, you will receive an e-mail with your ticket. This ticket gives you access to the digital performance, both live and recorded. A purchase made after the live broadcast is completed gives you access to the recording. 

If you want to watch via mobile phone or computer, click on the "Watch" button directly from the ticket. 

If you have Apple TV, you can download the TicketCo TV app. If you have a SmartTV, you can go to ticketco.tv. In both cases, enter the reference code found on the ticket. 

When the live event and recording become available during the festival, you can access them in the same way as above: By clicking on the "Watch" button or using the reference code. 

Stay updated! Become a recipient of the festival's newsletter here. 

Not sure how digital broadcasts work? See "Frequently Asked Questions" here. 

Do you have questions or suggestions for improvements? Feel free to contact the Bergen International Festival at billett@fib.no or via chat at fib.no. 


Any distribution, copying and downloading of video content is strictly forbidden. 

festspillene
haakonshallen
edvardgrieg
fiveelements
edvardgriegkor
digitalt

Restrictions

Varighet: 1t // Run time: 1h

Det digitale innholdet fra Festspillene er tilgjengelig i en tidsbegrenset periode. Opptak fra årets festival er tilgjengelig til og med 23. juni.

Livesendinger kan kun sees på oppsatt sendetidspunkt. Ved kjøp etter at livesendingen er overstått får man kun tilgang til opptaket.

Innholdet er til personlig og privat bruk, ikke kommersielle eller offentlige formål.

// ENGLISH
Digital content from the Bergen International Festival is available for a limited time. Recordings from this year's festival are available until June 23.

Live broadcasts can only be viewed at the scheduled broadcast time. A purchase made after a live broadcast is completed gives you access to the recording.

The content is for personal and private use, not commercial or public purposes.

Waiver

Med forbehold om endringer i starttid, dato og oppsetning. Du vil motta informasjon på SMS og/eller e-post dersom arrangement blir flyttet til en annen tid og/eller dato, eller dersom tekniske problemer medfører forsinkelser i distribusjon av video.

Festspillene i Bergen kan ikke holdes ansvarlig for tekniske problemer som oppstår for brukeren som et resultat av dårlig eller manglende internettilkobling, feil, mangel eller svikt på avspillingsutstyr eller programvare eller andre forhold som forhindrer avspilling som brukeren selv råder over.

// ENGLISH
Events are subject to changes in start time, date and setup. You will receive information via SMS and / or e-mail if the event is moved to another time and / or date, or if technical problems cause delays in the distribution of live broadcasts or recordings.

The Bergen International Festival cannot be held responsible for conditions that prevent viewing that the user has control over.