HER

Arrangementsinformasjon

Riksscenen 10 år: Klangen av Norge.

Les mer på fib.no/program.

Arrangementet filmesKameraene kan oppleves forstyrrende for publikum i salenDørene lukkes presis.

// ENGLISH

Riksscenen 10 years.

More information here fib.no/programme.

The event is filmed. Cameras can be an inconvenience to the audience at the venue. No admittance after announced start time.

festspillene
grieghallen
her
annehytta
susannelundeng
benedictemaurseth
marjamortensson
maritkarlberg
edvardgriegkor
riksscenen

Restriksjoner

Varighet: 1t 30min // Run time: 1h 30min

Vi anbefaler at du møter opp senest 30 min. før arrangementet starter, men dørene åpner allerede en time før. Dørene lukkes 5 min. før arrangementet starter. Grunnet smittevern vil innslipp ta noe lengre tid enn vanlig. Du må oppgi riktig navn, epost og telefonnummer ved billettbestilling. Ved reservasjon av flere plasser, eller hvis du gir billetten videre, er du som kontaktperson ansvarlig for å ha oversikt over hvem som har brukt billettene.

Ditt telefonnummer vil bli benyttet i forbindelse med eventuell smittesporing.

// ENGLISH
We would advise ticket holders to arrive 30 minutes before the event starts, and the door opens already one hour before. The door closes five minutes before the event starts. Admission will take a little longer time than usual due to infection prevention measures.

Please ensure that you provide the correct name, email and contact phone number when booking your tickets. When booking multiple seats or if you pass a ticket on to someone else, you, as the named contact person, will be responsible for keeping track of who has attended the event using the ticket(s) and you will be contacted if a need for infection track and trace should arise.

Ansvarsfraskrivelse

Festspillene blir gjennomført i samsvar med myndighetenes påbud og retningslinjer for trygt smittevern. Alle arrangement vil ha distanserte plasser.

Festspillene vil til enhver tid justere seg etter gjeldende regler pålagt av regjeringen og lokale myndigheter. Endringer kan komme på kort varsel. Dersom et arrangement blir avlyst eller det blir ytterligere begrensinger i kapasitet, vil du bli kontaktet og kjøpte billetter refunderes.

// ENGLISH
Bergen International Festival will follow the orders and recommendations by Norwegian health authorities for infection prevention. Events will have distanced seating to ensure your safety.

The festival will continuously adjust safety measures in order to be in compliance with the recommendations from the government and local authorities. Changes may come at short notice. If an event is cancelled or any further restrictions in capacity is imposed affecting your ticket(s), you will be contacted and your purchased tickets will be refunded.