Hjem - Småspill

Arrangementsinformasjon

Hvor skal Vilje bo, hvis hun ikke kan bo hjemme?

Les mer på fib.no/program.


ENGLISH

Where shall Vilje live if she can't live at home?

More information here fib.no/programme.

festspillene
hjem
teater
familie
smaaspill

Restriksjoner

Varighet: 30min. Forestillingen fremføres på norsk. Anbefalt alder: 4-6. // Run Time: 30min. Language: Norwegian. Age suitability: 4-6.

Vi anbefaler at du møter opp senest 30 min. før arrangementet starter, men dørene åpner allerede en time før. Grunnet smittevern vil innslipp ta noe lengre tid enn vanlig. Du må oppgi riktig navn, epost og telefonnummer ved billettbestilling. Ved reservasjon av flere plasser, eller hvis du gir billetten videre, er du som kontaktperson ansvarlig for å ha oversikt over hvem som har brukt billettene.

Ditt telefonnummer vil bli benyttet i forbindelse med eventuell smittesporing.

ENGLISH
We would advise ticket holders to arrive 30 minutes before the event starts, and the door opens already one hour before. Admission will take a little longer time than usual due to infection prevention measures.

Please ensure that you provide the correct name, email and contact phone number when booking your tickets. When booking multiple seats or if you pass a ticket on to someone else, you, as the named contact person, will be responsible for keeping track of who has attended the event using the ticket(s) and you will be contacted if a need for infection track and trace should arise.

Ansvarsfraskrivelse

Festspillene blir gjennomført i samsvar med myndighetenes påbud og retningslinjer for trygt smittevern. Arrangementene har derfor begrenset med plasser. Festspillene vil til enhver tid justere seg etter gjeldende regler pålagt av regjeringen og lokale myndigheter.

Endringer kan komme på kort varsel. Dersom et arrangement blir avlyst eller det blir ytterligere begrensinger i kapasitet, vil du bli kontaktet og kjøpte billetter refunderes.

--------

Bergen International Festival will be arranged in accordance with the government's injunctions and guidelines for proper infection prevention and control. The arrangements will have limited seating to ensure your safety. The festival will continuously adjust to the applicable rules imposed by the government and local authorities.

Changes may come at short notice. If an event is cancelled or any further restrictions in capacity occurs, you will be contacted, and your purchased tickets will be refunded.