Johannes Weisser m/Christian Ihle Hadland (Digital)

Arrangementsinformasjon

Lied-musikk fra norsk baryton.

Se livesendingen 07. juni kl. 19.30
Opptak er tilgjengelig fra 08. juni kl. 12.00 til og med 23. juni. 

Avslutningskonserten vises også på NRK 20. juni. 

Interessert i flere billetter? Kjøp festspillenes digitale pass her og få tilgang til mer enn 20 digitale arrangement. 

Hvordan bruke  din digitale billett

Når du har fullført kjøpet, får du tilsendt en e-post med din billett. Denne billetten gir deg tilgang til dedigitale forestillingen, både live og opptak. Ved kjøp etter at livesendinger er overstått, har du tilgang til opptaket. 

Dersom du vil se via mobiltelefon eller datamaskin, klikker du på «Se på»-knappen direkte fra billetten. 

Har du en Apple TV, kan du laste ned appen TicketCo TV. Dersom du har en SmartTV, kan du gå til ticketco.tv. I begge disse tilfellene taster du inn referansekoden du finner på billetten. 

Etter hvert som livearrangementet og opptaket blir tilgjengelige i løpet av festivalen, får du tilgang til disse på samme måte som over: Ved å klikke på «Se på»-knappen, eller ved å bruke referansekoden. 

Hold deg oppdatert! Bli mottaker av festspillenes nyhetsbrev her.  

Usikker på hvordan digitale sendinger fungerer? Se "Ofte stilte spørsmål" her. 

Har du spørsmål eller innspill til forbedringer? Kontakt gjerne Festspillene på billett@fib.no eller via chatten på fib.no. 

All videreformidlingkopiering og nedlastning av videoinnhold er forbudt.

 

// ENGLISH 

Norwegian baritone sings Lieder.

Watch the live broadcast on June 07 at 7.30 PM. 

A recording is available from 12 PM on June 08 through June 23. 

Interested in more tickets? Buy the Bergen International Festival's digital pass here and get access to more than 20 digital events. 

How to use your digital ticket

Once you have completed your purchase, you will receive an e-mail with your ticket. This ticket gives you access to the digital performance, both live and recorded. A purchase made after the live broadcast is completed gives you access to the recording. 

If you want to watch via mobile phone or computer, click on the "Watch" button directly from the ticket. 

If you have Apple TV, you can download the TicketCo TV app. If you have a SmartTV, you can go to ticketco.tv. In both cases, enter the reference code found on the ticket. 

When the live event and recording become available during the festival, you can access them in the same way as above: By clicking on the "Watch" button or using the reference code. 

Stay updated! Become a recipient of the festival's newsletter here. 

Not sure how digital broadcasts work? See "Frequently Asked Questions" here. 

Do you have questions or suggestions for improvements? Feel free to contact the Bergen International Festival at billett@fib.no or via chat at fib.no. 

Any distribution, copying and downloading of video content is strictly forbidden.

festspillene
troldhaugen
weisser
johannesweisser
christianihlehadland
liedmusikk
baryton
piano
live
digital

Restriksjoner

Varighet: 1t 30min inkl. 20min pause. // Run Time: 1h 30min incl. 20min intermission.

Vi anbefaler at du møter opp senest 30 min. før arrangementet starter, men dørene åpner allerede en time før. Grunnet smittevern vil innslipp ta noe lengre tid enn vanlig. Du må oppgi riktig navn, epost og telefonnummer ved billettbestilling. Ved reservasjon av flere plasser, eller hvis du gir billetten videre, er du som kontaktperson ansvarlig for å ha oversikt over hvem som har brukt billettene.

Ditt telefonnummer vil bli benyttet i forbindelse med eventuell smittesporing.

// ENGLISH
We would advise ticket holders to arrive 30 minutes before the event starts, and the door opens already one hour before. Admission will take a little longer time than usual due to infection prevention measures.

Please ensure that you provide the correct name, email and contact phone number when booking your tickets. When booking multiple seats or if you pass a ticket on to someone else, you, as the named contact person, will be responsible for keeping track of who has attended the event using the ticket(s) and you will be contacted if a need for infection track and trace should arise.

Ansvarsfraskrivelse

Festspillene blir gjennomført i samsvar med myndighetenes påbud og retningslinjer for trygt smittevern. Alle arrangement vil ha distanserte plasser.

Festspillene vil til enhver tid justere seg etter gjeldende regler pålagt av regjeringen og lokale myndigheter. Endringer kan komme på kort varsel. Dersom et arrangement blir avlyst eller det blir ytterligere begrensinger i kapasitet, vil du bli kontaktet og kjøpte billetter refunderes.

// ENGLISH
Bergen International Festival will follow the orders and recommendations by Norwegian health authorities for infection prevention. Events will have distanced seating to ensure your safety.

The festival will continuously adjust safety measures in order to be in compliance with the recommendations from the government and local authorities. Changes may come at short notice. If an event is cancelled or any further restrictions in capacity is imposed affecting your ticket(s), you will be contacted and your purchased tickets will be refunded.